Dansk Annoncørforenings privatlivs- og cookiepolitik for medlemmer, brugere af ANNONCOER.DK samt leverandører og samarbejdspartnere

 

1. Om privatlivspolitikken

Databeskyttelse har høj prioritet hos Dansk Annoncørforening, Nordre Fasanvej 113-115, 2000 Frederiksberg, telefonnummer 72 301 305, CVR-nummer 53248810, (“Dansk Annoncørforening“), og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig som medlem og/eller som bruger af vores hjemmeside www.annoncoer.dk eller leverandør eller samarbejdspartner om, hvordan Dansk Annoncørforening behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i relation til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

 

2. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at drive og udvikle vores forretning, herunder samarbejde og kommunikere med dig og de øvrige medlemmer, leverandører og samarbejdspartnere samt for at optimere og give dig en bedre brugeroplevelse på vores hjemmeside.

 

3. Indsamling og typer af personoplysninger

Vi indsamler alene de personoplysninger, som du selv afgiver til os.

Er du ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, indsamler vi følgende oplysninger, når du kommunikerer med os: dit navn, din arbejdsgivers virksomhed, virksomhedsadresse og CVR-nummer, din stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mailadresse og korrespondance med dig.

Er du ansat hos et af vores medlemmer, registrerer vi dit navn, kontaktoplysninger, stillingsbetegnelse, din virksomhed, virksomhedsadresse og CVR-nummer, login oplysninger, oplysninger om medlemskab, samt eventuel korrespondance med dig.

Tilmelder du dig et seminar eller et andet event, indsamler vi oplysninger om dit navn, din virksomhed, virksomhedsadresse og CVR-nummer, stillingsbetegnelse, kontaktoplysninger, information i forbindelse med deltagelse i seminaret, herunder betaling, og eventuel korrespondance med dig.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om dit navn, din virksomhed, din stillingsbetegnelse, din e-mailadresse, tidspunktet for tilmelding, dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet samt evt. tilbagekaldelse heraf og eventuelle statistikker i forbindelse med bl.a. åbning af nyhedsbrevet.

Er du besøgende på vores hjemmeside, registrerer vi oplysninger om din onlinefærden og adfærd i relation til dit hjemmesidebesøg, og vi lagrer cookies, hvis du accepterer dette i forbindelse med dit første besøg på vores hjemmeside.  Tilsvarende registrerer vi oplysninger om dig, hvis du benytter dig af sociale medier, såsom Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor du ved at følge og eventuelt kommentere vores opslag eller benytte funktioner (som eksempelvis Like, Share eller hashtags) kommunikerer med os.

De personoplysninger, som vi behandler om dig, udgør navnlig identifikations- og kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse samt oplysninger relateret til din onlinefærden på vores hjemmeside, herunder bl.a. navnet på din internetudbyder, den hjemmeside, du besøger os fra, de sider, som du kigger (klikker) på, og hvor længe du er på siderne.

 

4. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når vi behandler dine personoplysninger – hvad enten dette sker som led i vores kommunikation med dig som ansat hos vores leverandør eller samarbejdspartner, med dig som medlem hos os, din tilmelding til vores seminarer eller på baggrund af dit hjemmesidebesøg – er det fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale vi har indgået med dig (jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b) eller med den virksomhed, du er ansat i, og dermed for at vi kan forfølge en legitim interesse, der anses for at veje tungere end dine interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er bl.a. at kunne drive og udvikle vores forretning ved at indgå samarbejde og kommunikere med dig samt med henblik på forbedring af din brugeroplevelse på hjemmesiden.

 

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi udveksler alene dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere, hvor det er nødvendigt:

  • Øvrige samarbejdspartnere og leverandører, som vi har godkendt til at bistå os i forbindelse med vores virksomhed i den almindelige drift.
  • Offentlige myndigheder, hvis udvekslingen er påkrævet ved lov.

 

6. Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, indtil det ikke længere er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil oplysningerne behandles.

Vi opbevarer personoplysninger om dig som kontaktperson hos vores leverandører og samarbejdspartnere, indtil der ikke længere er et kontraktuelt forhold mellem den virksomhed, hvor du er ansat, og Dansk Annoncørforening, eller hvis der ikke i øvrigt kan gøres et potentielt krav gældende, og ingen anden kontakt er vurderet at være relevant for Dansk Annoncørforening.

Vi opbevarer personoplysninger om vores medlemmer i 5 år efter medlemsskabets ophør, hvor det er nødvendigt for at opfylde vores bogførings- og regnskabsmæssige forpligtelser, eller indtil der ikke længere er et konkret dokumentationsbehov for fortsat opbevaring.

Såfremt du er tilmeldt et seminar, opbevarer vi dine personoplysninger i vores seminardatabase i 3 år, efter at seminaret er afholdt, eller indtil der ikke længere er et konkret dokumentationsbehov for fortsat opbevaring.

Såfremt du er tilmeldt vores nyhedsbrev og framelder dette, sletter vi dine personoplysninger fra det tidspunkt vi registrerer din framelding, medmindre fortsat opbevaring er nødvendig af dokumentationshensyn. Det kan f.eks. være nødvendigt for at opbevare dokumentation for, hvornår vi har modtaget og imødekommet din framelding, i 3 år i overensstemmelse med de gældende forældelsesregler.

Personoplysninger, som indgår i Dansk Annoncørforenings regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutningen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Personoplysninger indsamlet via cookies vil blive opbevaret i en periode på op til 2 år, afhængig af typen af cookies. Se mere om cookies under punkt 7 nedenfor.

 

7. Brug af cookie på hjemmesiden

7.1 Hvad er en cookie?

Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie, dvs. hjemmesiden husker dig næste gang, du besøger den.

 

7.2 Formålet med cookies

Der anvendes cookies på vores hjemmeside med det formål at forbedre dine onlineoplevelse, blive klogere på de besøgendes præferencer, målrette annoncer, føre statistik og analyser og for at sikre, at hjemmesiden fungerer optimalt. Dermed sparer du tid, da du ikke hver gang skal angive de samme oplysninger, når du besøger hjemmesiden næste gang.

 

7.3 Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager. Vi anbefaler derfor, at du accepterer brugen af cookies på vores hjemmeside.

Bemærk, at din færden på hjemmesiden uden din aktive stillingstagen til brugen af cookies indebærer et samtykke til, at cookies lagres på dit udstyr, idet det, at du fortsætter med at navigere rundt på hjemmesiden, også udgør en aktiv handling.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies:

 

7.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiden, anvender Dansk Annoncørforening cookies fra visse tredjeparter. Der føres således bl.a. statistik via Google Analytics over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se, hvilke sider og browsere der anvendes mest. Google, Inc. indsamler statistikken og indsætter tekstfilen på din computer på vegne af Dansk Annoncørforening.

 

8. Overførsel til tredjelande

Dine personoplysninger kan overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, og Dansk Annoncørforening skal sikre, at overførslen altid sker på et lovligt grundlag. Overførselsgrundlaget kan bl.a. være en afgørelse fra EU-Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som modtageren er bundet af, eller EU-U.S.Privacy Shield, hvis modtageren er etableret i USA og certificeret under denne ordning. Du kan anmode om at få en kopi af overførselsgrundlaget udleveret fra Dansk Annoncørforening.

 

9. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Bemærk, at du altid har ret til at anmode om udøvelse af en rettighed, men at muligheden for at imødekomme din anmodning i visse tilfælde kan være begrænset, f.eks. fordi visse nærmere betingelser skal være opfyldt, eller en undtagelse heraf finder anvendelse.

Du har således mulighed for at anmode om indsigt i og kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har også ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine personoplysninger, og denne ret kan gøres gældende til enhver tid, hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse af ukorrekte oplysninger, sletning af dine personoplysninger og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Endelig har du ret til at anmode om dataportabilitet, dvs. at du kan anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig. I det omfang behandlingen af dine personoplysninger er baseret på en automatisk afgørelse, og denne afgørelse betydeligt påvirker dig, har du ret til ikke at være genstand for den automatiske afgørelse.

Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

 

10. Links

Vores hjemmeside kan omfatte eller indeholde links til andre hjemmesider, som ikke er dækket af denne privatlivspolitik. Dansk Annoncørforening ejer ikke disse hjemmesider og hverken styrer eller kontrollerer sådanne tredjeparters brug af dine personoplysninger. Dansk Annoncørforening er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold eller for brugen af dine personoplysninger i forbindelse hermed.

 

11. Henvendelser og klager

Har du spørgsmål angående denne privatlivspolitik, vil du anmode om en af de ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte Dansk Annoncørforening via telefonnummer 72 301 305 eller mail til info@annoncoer.dk

Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med bl.a. virksomheders behandling af personoplysninger. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Vi opfordrer dig dog altid til at tage kontakt til os før du tager kontakt til Datatilsynet.

 

12. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum uden forudgående varsel, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken er 17. oktober 2018