Whitepaper: data - anbefalinger om ejerskab og ansvar.

Whitepaper: data.
Om ejerskab, indblik og ansvar i datadreven markedsføring.

Data er drivkraften bag større og større dele af det 14 mia. kr. store annoncemarked. Efterhånden som mediestrategi og datastrategi er blevet to uadskillelige størrelser, bliver det stedse vigtigere for den digitalt mindede CMO at få skabt klarhed over dataejerskab og dataansvar i hele den digitale værdikæde.

Dansk Annoncørforenings whitepaper om data i marketing sætter fokus på tre hovedspørgsmål: Hvordan sikrer man GDPR-compliance i et komplekst digitalt økosystem? Hvem ejer hvilke data? Og hvem er databehandler og dataansvarlig i den datadrevne annonces vej fra annoncør til eksponering?

DOWNLOAD

Holger Wilcks