Vores høringssvar til lovforslag om kviklån

Forhastet indgreb bør vække opsigt i dansk erhvervsliv

Kort før jul kunne en glad erhvervsminister offentliggøre, at han havde samlet de fleste af Folketingets partier bag det varslede opgør med kviklånsbranchen. Det har resulteret i et lovforslag, som Dansk Annoncørforening i dag har sendt et stærkt bekymret høringssvar.

Finanstilsynet udsendte den 24. januar en indkaldelse af høringssvar til det mundrette forslag til lov om ændring af lov om forbrugslånsvirksomheder, lov om markedsføring og lov om finansiel virksomhed. Det er altså tre forskellige love, der samlet udgør indgrebet i markedet for kortfristede låneaftaler.

Hovedelementerne i forslaget er:

 • Årlige omkostninger i procent (ÅOP) for et lån må ikke overstige 35 %.
 • Lån med en ÅOP på over 25 % må ikke markedsføres.
 • Forbud mod markedsføring af lån og udlånssirksomheder samtidigt med markedsføring af spil.

Dansk Annoncørforenings holdning

Generelt bærer forslaget tydeligt præg af meget hurtigt lovarbejde. Erhvervsministeriet har ikke beregnet de økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, herunder den fortsatte levedygtighed af et velreguleret marked for kortsigtede forbrugslån og opfylder derfor ikke Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet. Derfor rummer forslaget også en lang række stærkt kritisable punkter, som for resten af dansk erhvervsliv bør være en tydelig advarsel om, hvad man kan risikere, hvis ens branche kommer i de politiske sigtekorn.

Vi finder især disse forhold bekymrende:

 • Indgrebet i den fri prisdannelse og den kommercielle ytringsfrihed er ikke objektivt funderet i væsentlige samfundsinteresser og er dermed i strid med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
 • Renteloftet er ikke baseret på en faglig vurdering af de økonomiske konsekvenser.
 • Renteloftet udgør en tikkende bombe under lånemarkedet, fordi det er fast og ikke bundet til diskontorenten.
 • Markedsføringsforbuddet udsætter danske udlånsvirksomheder for unfair konkurrence.
 • Forbuddet mod markedsføring i forbindelse med spil bygger på en analyse af det reelle behov for et indgreb.
 • Markedsføringsforbuddet rammer for bredt og gælder eksempelvis også helt almindelige banker og sparekasser.
 • Forbuddet mod at markedsføre sig samtidigt med spil kan ikke opfyldes for mange former af digitale medier.
 • De økonomiske konsekvenser for udlånsvirksomhederne og medierne er større end vurderet af Erhvervsministeriet.
 • Et nationalt forbud vil gå videre end minimumskravene i EU og strider derfor mod principperne for EU-rettet regulering.
 • Indgrebet er i strid med væsentlige dele af direktivet om audiovisuelle medietjenester, der skal implementeres i dansk lovgivning i september 2020.

Hent hele vores høringssvar her.

Vil du vide mere?

Kontakt Holger Wilcks, administrerende direktør i Dansk Annoncørforening, med dine spørgsmål eller kommentarer. Du kan skrive til holger@annoncoer.dk eller ringe på telefon 2621 0045.

 

Holger Wilcks