New Deal for Consumers

EU er i gang med at modernisere hele lovgivningen om markedsføring og forbrugerbeskyttelse i et omnibusforslag, der hedder New Deal for Consumers. Det rummer en række delelementer, hvoraf de fleste er blevet vedtaget, så de kan implementeres i medlemsstaterne i 2020-2022. Eneste udestående er Collective Redress-forslaget, der især regulerer gruppesøgsmål.

Dual quality

Denne del af forslaget regulerer markedsføringen af produkter med samme varemærke på forskellige markeder og med forskelligt indhold. Store danske fødevareeksportører er især berørt af det. Derfor har Dansk Annoncørforening gennem kontakt med de danske EU-parlamentarikere arbejdet på at sikre rimelige forhold.

Forslaget er vedtaget, men der er utilfredshed med det i store dele af EU-parlamentet. Især de østeuropæiske parlamentarikere mener ikke, at det er vidtgående nok. Det er derfor sandsynligt, at det igen vil komme til behandling i 2024.

Implementeringen til dansk lovgivning er næste store skridt. Her er der en række udeståender, som Dansk Annoncørforening vil involvere sig i. Det gælder især:

  • Definitionen af ”signifikante forskelle” mellem produkter under samme varemærke. Her er der ingen vejledning fra EU.
  • Forbrugerpræferencer bør være en gyldig grund til indholdsforskelle.
  • Definitionen af ”identisk markedsføring”.

Brugen af influencers

New Deal for Consumers opdaterer også regelsættet i Unfair Commercial Practices-direktivet om influencermarkedsføring, markedsføring på sociale medier og anmeldelser på nettet. Regelsættet skal omsættes til dansk regulering. Her vil vi benytte vores høringsret til at sikre klare regler, som ikke sætter virksomheders ret til at markedsføre lovlige produkter over styr.

Repræsentative søgsmål

Collective Redress-direktivet skal give europæiske forbrugere bedre muligheder for at anlægge søgsmål og modtage erstatning fra virksomheder, der eksempelvis overtræder markedsføringsloven. For Dansk Annoncørforening er det vigtigt at sikre, at det ikke underminerer selvregulering, og at annoncørerne bliver sikret mod misbrug. I lighed med WFA ønsker vi, at Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) og GDPR skal fjernes fra listen over lovgivning, der kan danne grundlag for repræsentative søgsmål.

Timeline for New Deal for Consumers

Bliv involveret

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med at sikre vilkårene for danske annoncører i New Deal for Consumers? Så ring eller skriv til Holger Wilcks på tlf. 2621 0045 eller holger@annoncoer.dk