Medietransparens

3 ud af 4 annoncører efterlyser større gennemsigtbar i samarbejdet med deres mediebureau. Siden 2018 har det været en kerneopgave for Dansk Annoncørforening at sikre den transparens på 5 nøgleområder:

 • Transparente indtjeningsmodeller. Annoncører har krav på fuldstændig indsigt i alle direkte og indirekte pengestrømme til og fra samarbejdspartnere i hele den værdikæde, som deres budget finansierer.
 • Åbenhed om interessekonflikter. Annoncøren skal have fuld indsigt i, hvornår en samarbejdspartner som eksempelvis mediebureauet optræder som uafhængig rådgiver eller sælger af egen medieplads eller marketingteknologi.
 • Fuld dokumentation af medieplaceringer og effekt, der kan verificeres af en uafhængig tredjepart, samt fælles målestandarder på tværs af medier og kanaler.
 • Brand safety og svindelforebyggelse gennem transparente modforanstaltninger og en ansvarstagen for indhold hos platforme og publishers.
 • Fuldt indblik i datastrømme i hele den digitale værdikæde fra annoncør til eksponering. Herunder især fuldstændig klarhed om dataejerskab, dataansvar og databehandling ifølge GDPR.

Vejen derhen

I december 2018 fremlagde Dansk Annoncørforening sin 5-skridtsplan for bedre medietransparens. Den har vi fulgt siden ved at arbejde med:

 • Analyser af tilstanden på det danske annoncemarked. Næste medietransparensanalyse vil finde sted i Q1 2020.
 • Konferencer og seminarer om medietransparens. I 2019 har vi afholdt et seminar om insourcing og en programmaticskole for annoncører.
 • Whitepapers med overblik og anbefalinger. I 2019 har vi udgivet 4 whitepapers om brand safety og adfraud, data management, dokumentation i mediekøbet samt mediebureauets interessekonflikter.
 • Nye teknologiske løsninger der kan skabe større medietransparens. I samarbejde med JP/Politiken, OMG og to store danske annoncører, tester vi TrustID, der gennem en ekstra sporingskode i OpenRTB-protokollen kan give adgang til fuldstændig transparens i alt programmatisk indkøb.
 • Fælles guidelines for det gode mediekøb. I samarbejde med Kreativitet & Kommunikation aftaler vi fælles retningslinjer for annoncører og mediebureauer. Vores arbejdsgruppe består af Michael Gamst, SVP Brands & Marketing hos Nykredit, Kim Bagdonas Jørgensen, Head of Media & Digital hos McDonald’s, Peter Tromholt-Qwist, FVP Digital Sales & Marketing hos Danske Bank samt Holger Wilcks, CEO i Dansk Annoncørforening.
 • Ny standardaftale. Vi arbejder fortsat på at skaffe finansiering til at udarbejde en ny standardaftale for mediebureausamarbejde.

Bliv involveret

Vil du vide mere om vores arbejde for at skaffe danske annoncører et langt bedre indblik i, hvad deres mediebudget går til? Så ring eller skriv til Holger Wilcks på tlf. 2621 0045 eller holger@annoncoer.dk

Downloads

Vores whitepapers om medietransparens er tilgængelige for alle. Du kan hente dem her.