Kartelaftaler og monopolmisbrug

Da dansk Annoncørforening blev stiftet af annoncører for annoncører, var et af formålene at skabe en stærk brancheforening, der kunne sikre danske virksomheder ordentlige vilkår fra de medier, de købte annonceplads hos. To aktuelle sager viser, at det ikke er blevet mindre relevant.

AFA JCDecaux og Clear Channel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgjorde i december 2018, at outdoorudbyderne AFA JCDecaux og Clear Channel ulovligt havde aftalt fælles rabatsatser. Derfor vil de begge blive meldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og international Kriminalitet (SØIK) – mere mundret kendt som bagmandspolitiet.

Da kan dog først ske, når der falder en afgørelse i AFA JCDecaux’s anke af sagen. Falder anken ikke ud til outdoormediernes fordel – og følger der en politianmeldelse – kan de to virksomheder bliver erstatningspligtige for det tab, deres kartelaftale har påført danske annoncører.

Dansk Annoncørforening følger derfor sagen og vil eventuelt samle berørte medlemmer bag et fælles søgsmål om erstatning.

FK Distribution

1. januar fik FK Distribution monopol på husstandsomdelinger i Danmark. Siden har flere annoncører oplevet store prisstigninger og forringede handelsbetingelser.

Det er Dansk Annoncørforenings opfattelse, at prisstigningerne er af en størrelse, der kan være udtryk for misbrug af en monopolstatus og at dele af de nye kontraktvilkår ikke bare er urimelige, men sandsynligvis også direkte ulovlige.

En stor gruppe af de danske detailhandlere – heriblandt flere af Dansk Annoncørforenings medlemmer – har samlet sig bag en fælles klage til konkurrencemyndighederne. Vi følger sagen og støtter naturligvis kampen mod en åbenlys monopoludnyttelse.

Bliv involveret

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder for at modvirke karteldannelse og monopolmisbrug så ring eller skriv til Holger Wilcks på tlf. 2621 0045 eller holger@annoncoer.dk