Direktivet om audiovisuelle medietjenester

EUs direktiv om audiovisuelle medietjenester skal implementeres i dansk lovgivning senest udgangen af september 2020. Det er vigtigt for annoncører, da de bliver berørt på fire områder:

 • Online video- og streamingtjenester bliver underlagt de samme regulatoriske krav, der gælder for eksempelvis tv.
 • Direktivet lægger op til øget selvregulering af markedsføring af usunde føde- og drikkevarer rettet mod børn og unge.
 • Kommercielle tv-kanaler kan få lempeligere regler for placeringen af reklameblokke, hvilket kan udvide TRP-udbuddet.
 • Audiovisuelle tjenester skal reguleres af et politisk uafhængigt og bredt sammensat nævn. Det kan give annoncører indflydelse i Radio- og tv-nævnet, der i dag regulerer reklame i disse medier uden repræsentation udpeget af erhvervslivet.

Vores holdning

Dansk Annoncørforening vil især arbejde på at nå de følgende tre punkter:

 • Danske virksomheder er ikke tjent med 28 forskellige europæiske regler for, hvordan de må markedsføre føde- og drikkevarer over for børn og unge. Vi mener derfor, at selvregulerende nævn som for eksempel Forum For Fødevarereklame bør basere deres adfærdskodeks på fælleseuropæiske standarder som fx The EU Pledge. Vi opfordrer vores søsterorganisationer i EU til at arbejde for det samme.
 • Danske kommercielle tv-kanaler er udsat for urimelig konkurrence fra udenlandske kanaler og øvrige audiovisuelle medier, der har langt mere fleksible regler for, hvornår de må programsætte reklame. Vi mener, at en øget fleksibilitet i planlægningen af reklameblokkene vil styrke danske medier og annoncører gennem et øget TRP-udbud. Vi vil derfor arbejde for, at reglerne bliver lempet.
 • Det er et sundt demokratisk princip, at de vigtigste berørte interessenter er repræsenteret i de offentlige nævn, der regulerer et område. Markedsføring i audiovisuelle tjenester bliver i dag reguleret af Radio- og tv-nævnet, hvor hverken reklamebranchen eller annoncører er repræsenterede. AVMS kræver, at regulerende nævn skal være politisk uafhængige og bredt sammensatte. Vi vil arbejde for, at det fører til et bredere sammensat Radio- og tv-nævn.

Tidsplan for implementering

Kulturministeriet oplyser, at det kun er lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film, man planlægger at ændre i forbindelse med implementeringen af AVMS. Den resterende implementering vil ske igennem bekendtgørelser.

 • 5. november 2019
  Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film sendt i høring.
 • 3. december 2019
  Høringsfrist.
 • Primo februar 2020
  Førstebehandling af lovforslag.
 • 4. juni 2020
  Sidste frist for vedtagelse inden Folketingets sommerferie.
 • 19. september 2020
  Sidste frist for implementering.

Høringssvar

Bliv involveret

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med at sikre vilkårene for danske annoncører, når AVMSD skal omsættes til danske lovgivning? Så ring eller skriv til Holger Wilcks på tlf. 2621 0045 eller holger@annoncoer.dk