Standardiseret cross-media måling er på vej

Dansk Annoncørforenings globale paraplyorganisation, World Federation of Advertisers, har offentliggjort sin plan for at sikre standardiserede målinger på tværs af medier.

Store annoncører som Unilever, Mastercard og EA deltager i WFAs Cross Media Working Group, som arbejder på en hurtig implementering af globale målestandarder, der skal sikre, at hvert marked og hver kanal ikke skaber sin egen.

Deres arbejdsplan er nu offentliggjort. Den bygger på fire grundlæggende principper:

Det første er privatlivsbeskyttelse. Deling af data skal leve op til eksisterende og kommende databeskyttelsesregler.

Det andet er selve infrastrukturen og den pipeline af komponenter og data, som forbinder for eksempel tv-paneler med andre datakilder for at skabe unikke audiences.

For det tredje skal målemetrikker standardiseres så, det er muligt at sammenligne 1:1 mellem medier.

Fjerde princip er governance. Der skal skabes et beslutningssystem, som kan sikre objektivitet, beskytte privatlivets fred og afgøre, hvem der skal levere målinger.

Ifølge WFA er næste skridt at afprøve og stress-teste de fire principper. Målet er at etablere konsensus blandt alle berørte parter, inden projektet går over til implementering.

Facebook, Google og Twitter er involveret i initiativet. Det samme er NBC Universal RTL Group og de største annoncørforeninger i USA, Canada og Europa. Dansk Annoncørforening følger nøje med i udviklingen og vil involvere sig, når projektet nærmer sig implementering.

Læs mere på World Federation of Advertisers site.

Holger Wilcks