GDPR og ePrivacy

EUs ePrivacy-direktiv er stadig under behandling. Hvis eller når det bliver vedtaget, kan det potentielt betyde voldsomme ændringer for den digitale markedsføring. Det samme gælder for de GDPR-domme, der er ved at falde rundt omkring i Europa. De kan være præcedensdannende også i Danmark.

Status på ePrivacy

Det er usandsynligt, at det finske EU-formandskab når at presse behandlingen af ePrivacy-systemet igennem eller, at det lykkedes at skrinlægge direktivet fuldstændigt. Det er derfor op til det kommende kroatiske formandskab at sikre den videre fremdrift.

De nuværende udkast til direktivet omhandler især cookie walls, fjernelse af samtykke for førsteparts cookies til analysebrug og en ændring af, hvor samtykket bliver lagret og behandlet. Dansk Annoncørforening følger udviklingen gennem World Federation of Advertisers.

GDPR

Rundt omkring i Europa har der været en del højtprofilerede GDPR-sager. Rundt regnet er der lige nu 10-12 sager af principiel betydning til behandling rundt omkring i europæiske datatilsyn.

Her er det værd især at fremhæve det franske datatilsyn (CNIL), som har gjort målrettet digital markedsføring til et indsatsområde i 2019, da hele 21 % af de GDPR-klager, de har modtaget, omhandler onlineannoncering.

Dansk Annoncørforening følger løbende udviklingen rundt omkring i Europa og vil bruge sin høringsret aktivt, når de forskellige præcedensdannende sager fører til nye vejledninger og bekendtgørelser fra Forbrugerombudsmanden eller Datatilsynet.

Bliv involveret

Vil du vide mere om, hvordan arbejder med at sikre vilkårene for danske annoncører, når ePrivacy-direktivet kommer, eller GDPR-vejledningerne bliver skærpet? Så ring eller skriv til Holger Wilcks på tlf. 2621 0045 eller holger@annoncoer.dk