Skabt af annoncører for annoncører

Fællesskabet i Dansk Annoncørforening tæller over 40 virksomheder som sammen står for en stor del af den samlede markedsføringsinvestering her i landet. Det gør Dansk Annoncørforening til en unik platform for vidensdeling og fælles indsats til fælles bedste.

Ved at tilbyde interessevaretagelse, rådgivning og netværk skaber vi bedre rammevilkår for markedsføringen i Danmark, og vi hjælper vores medlemmer med at blive mere effektive og forretningsrelevante markedsførere.

Dansk Annoncørforening er en erhvervspolitisk interesseorganisation og repræsenterer danske annoncører i relevante råd og nævn. Vi er i løbende dialog med politikere i EU, nationalt og lokalt for at fremme annoncørernes fælles interesser. Der ud over giver vi vores medlemmer adgang til en lang række ydelser som netværk, uddannelse og juridisk bistand.