Nyt globalt benchmark over viewability, brand safety og ad fraud

Dansk Annoncørforening er medlem af World Federation of Advertisers (WFA), der nu lancerer et globalt og løbende opdateret benchmark over tre afgørende digitale KPI’er.

Benchmarket er et resultat af det løbende arbejde med at implementere WFA’s Global Media Charter. Et arbejde som Dansk Annoncørforening er aktivt engageret i blandt andet ved at presse på for forbedre medietransparens.

WFA lancerer benchmarket i samarbejde med Digital Decisions, Adloox, DoubleVerify, Integral Ad Science, Meetrics og MOAT. Det er baseret på over 1 milliard impressions og kan brydes ned på land, region og kanal. Benchmarket bliver opdateret hvert kvartal.

Initiativet er på et hidtil uset globalt niveau og demonstrerer den vilje til forandring, som ligger i Global Media Charter og de partnere, som har tilsluttet sig charteret. Benchmarket er da også baseret på fuldstændig ulønnet frivillighed fra alle involverede.

Dansk Annoncørforening hilser initiativet velkomment og håber, at også danske annoncører værdsætter denne mulighed for at få adgang til globale benchmarks for viewability, brand safety og ad fraud. Det giver et pejlemærke for egne præstationer og et databaseret udgangspunkt til forhandlinger med medie- og bureaupartnere om kontraktforhold.

WFA’s Digital Media Benchmark vil løbende blive udbygget med flere markeder og kanaler, så snart datakvaliteten tillader det. Det er vigtigt at holde sig for øje, at de rapporterede ad fraud-tal stammer fra den ad fraud, der er blevet opdaget af verifikationsteknologi. Det faktiske niveau kan være højere.

Se WFA’s Digital Media Benchmark her.

Holger Wilcks