Nye ændringer i Markedsføringsloven er trådt i kraft

Markedsføringsloven er pr. 1 juli ændret med to nye markedsføringsforbud og en forlængelse af forældelsesfristen for dele af lovens bestemmelser.

Længere forældelsesfrist

Teleselskaber, ejendomshandlere, banker og andre lånevirksomheder skal være særligt opmærksomme i denne tid og genlæse Markedsføringsloven. Den er nemlig blevet skærpet på flere områder, som vil berøre deres branche.

Forældelsesfristen for vildledende markedsføring af fast ejendom, kreditaftaler til finansiering af fast ejendom samt kontraktforhold med angivelse af ”faste” eller ”varige” priser er blevet forlænget fra 2 til 5 år i Markedsføringslovens § 39.

Dansk Annoncørforening bød en længere forældelsesfrist for vildledende markedsføring af fast ejendom velkommen, da det eksempelvis for projektsalg i praksis har vist sig, at der kan gå flere år, før det bliver åbenlyst, at der var tale om vildledende markedsføring. Derfor har Forbrugerombudsmanden ikke haft mulighed for at gribe ind.

Vi har dog i vores høringssvar udtalt kritik af, at den længere forældelsesfrist også gælder for tele- og internetabonnementer, da prisdannelsen her historisk har været politisk reguleret gennem fastsættelse af eksempelvis roamingpriser inden for EU. Virksomhederne bør derfor have mulighed for at reagere prismæssigt på politisk regulering.

Samtidigt udtalte vi kritik af, at der er tale om en særlov, der gør betydeligt længere end Straffelovens bestemmelser om forældelsesfrist. Vi mener ikke, at forlængelsen er proportional med hverken omfanget eller karakteren af eventuelle overtrædelser af Markedsføringslovens regler om vildledende markedsføring.

To nye markedsføringsforbud

Banker og andre lånevirksomheder, som tilbyder forbrugslån uden sikkerhed, skal pr. 1. juli leve op til to nye markedsføringsforbud i Markedsføringslovens § 11. Det ene er et forbud mod at markedsføre låneaftaler, hvis man har bare ét låneprodukt i sin portefølje, hvor de årlige omkostninger i procent (ÅOP) overstiger 25 %.

Den anden begrænsning er et forbud mod enhver form for markedsføring af brand eller andre produkter med undtagelse af boligkreditter i forbindelse med reklame fra spiludbydere. Med andre ord må der ikke være en reklame for lån og spil i samme reklameblok på tv, bannerannoncer for spil og lån på samme website eller reklamer for både spil og lån i en borgers feed på sociale medier.

Dansk Annoncørforening har gennem høringssvar, direkte henvendelser til Erhvervsministeren og diverse ordførere samt foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg gjort opmærksom på, at forslaget i helt urimelig grad begrænser banker og andre lånevirksomheders digitale markedsføringsmulighed, da det især i programmatiske indkøb ikke er muligt at undgå samtidig placering af bannerannoncer fra spiludbydere og banker.

Foreningen vil arbejde for at få ændret § 11 i Markedsføringsloven så snart som muligt. Vi er derfor meget interesserede i at høre om vores medlemmers erfaring med at markedsføre sig under disse nye vilkår.

Vil du vide mere?

Kontakt adm. direktør Holger Wilcks på telefon 2621 0045 eller pr. mail til holger@annoncoer.dk, hvis du vil vide mere om disse ændringer i Markedsføringsloven, og hvad de betyder for din virksomhed.

Holger Wilcks