Mediebureauer indgik ulovlig aftale om kundedeling

Sø- og Handelsretten har afgjort, at Mediacenter Danmark og MPE Distributions aftale om at dele kunderne var ulovlig. Sagen er anmeldt til bagmandspolitiet til strafferetslig forfølgelse.

De to mediebureauer Mediacenter Danmark og MPE Distribution indgik i 2013/14 en aftale om at dele kunderne mellem sig. De to bureauers primære forretningsområde planlægning og indkøb af distribution af husstandsomdelinger. Aftalen indebar blandt andet, at MPE Distribution ikke måtte kontakte annoncører, der allerede var kunder hos Mediacenter Danmark.

Kunderne var typisk detailbutikker og -kæder som brugte de to bureauer til at distribuere adresseløse tilbudsaviser til husstande i Danmark.

Allerede i 2017 afgjorde Konkurrencerådet, at de to virksomheders aftale var i strid med konkurrencereglerne. Mediacenter Danmark ankede afgørelsen, men den blev derefter stedfæstet af Konkurrenceankenævnet. Nu er der så faldet endelig afgørelse i sagen.

Med afgørelsen følger også en anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Mediacenter Danmark lukkede sin distributionsforretning i 2018, men eksisterer stadig, hvilket MPE Distribution også gør. Det er Dansk Annoncørforenings vurdering, at selskaberne kan være erstatningspligtige over for annoncører, der kan dokumentere et tab grundet den ulovlige opdeling af markedet.

Pr. 1. januar 2019 fik FK Distribution i øvrigt monopol på husstandsomdelinger i Danmark. Det har siden ført til prisstigninger og forværrende konkurrencevilkår, som af flere omgange har ført til klager til Konkurrencerådet. Dansk Annoncørforening forventer, at rådet vil se på dette mulige monopolmisbrug.

Læs mere om afgørelsen her.

Holger Wilcks