Irland undersøger, om Google overskrider retten til privatliv

Irlands datatilsyn har meddelt, at det åbner en undersøgelse af Googles behandling af persondata i deres ad exchange. I en pressemeddelelse fra det irske datatilsyn hedder det, at undersøgelsen skal afgøre om ”behandlingen af persondata, der finder sted i hvert led af en annoncetransaktion er i overensstemmelse med GDPR”.

Undersøgelsen sker som følge af en klage fra september 2018 indgivet af webbrowseren Brave, NGO’en Open Rights Group og Michael Veale fra University College London. Klagen, som Johnny Ryan fra Brave præsenterede for World Federation of Advertisers sidste år påstår, at ”brud på persondatabeskyttelsen er indbygget i alt behavioural marketing”, og at, ”der er intet lovgrundlag for en så omfattende og invasiv behandling af persondata for profittens skyld.

Ifølge klageren er det ikke annoncørerne, der er hovedmålet. Men klagen og undersøgelsens udfald kan potentielt påvirke alle parter i den digitale annoncerings forsyningskæde. Det gælder især dem, der optræder som dataejere eller med delt dataejerskab efter GDPR-reglerne.

Google har meddelt at de ”vil samarbejde fuldt ud med det irske datatilsyns undersøgelse, og at vi byder denne mulighed for at få præciseret Europas databeskyttelsesregler i real-time bidding velkommen.

 

Hvorfor er det vigtigt for danske annoncører?

Den irske undersøgelse kigger kun på Google. En undersøgelse af andre potentielle GDPR-overskridelser vil kræve, at der bliver oprettet en ny sag. Men lignende klager er blevet indgivet til datatilsynene i Storbritannien, Polen, Spanien, Holland, Belgien og Luxembourg.

Afgørelserne i disse sager kan få konsekvenser ikke bare for Googles forretningsmodel og for de annoncører, der bruger Google som primær platform, men også for hele programmatic buying-modellen. Herhjemme meddelte datatilsynet allerede i januar, at de i første halvdel af 2019 blandt andet vil fokusere på, ”private virksomheders aggregering og sammenstilling af data til brug for videresalg. Her vil Datatilsynet have fokus på brugen af algoritmer og scoringsmekanismer samt om de registrerede, hvis data sælges, reelt er anonyme.

 

Hvad gør Dansk Annoncørforening?

Programmatic buying og behavioural advertising kan potentielt sikre, at borgerne får bedre og mere relevant reklame og information til gavn for både dem selv, annoncørerne og samfundet. Det skal dog vejes op imod de selvsamme borgeres ret til privatliv og til at være fri for uønsket reklame.

Vi vil i første omgang følge sagen tæt gennem vores aktive medlemskab af World Federation of Advertisers og deltagelse i deres policygruppe Digital Governance Exhange. På den baggrund vil vi beslutte, om Dansk Annoncørforening skal iværksætte lokale initiativer. Vores medlemmer vil løbende blive holdt informeret.

Holger Wilcks