Skyd genvej til ombudsmanden

Dansk Annoncørforening kan tage sager op med forbrugerombudsmanden på vegne af vores medlemmer. Hvis der f.eks. bliver indgivet en klage over en kampagne eller et tiltag, kæmper vi medlemmernes sag, hvor virksomhederne ellers ville have svært ved at blive hørt. I 2015 ville forbrugerombudsmanden f.eks. gøre det ulovligt at annoncere for drikkevarer i buslæskure. Det sagde vi nej til og forslaget blev ikke vedtaget.

Vær med til at sætte kursen for fremtidens markedsføring

Dansk Annoncørforening er høringsberettiget. Det betyder, at vi kan komme med indspark til mulig lovgivning og vejledninger og være med til at kridte banen op på markedsføringsområdet. I takt med at mediebilledet, den digitale udvikling og forbrugernes adfærd hele tiden ændrer sig, vil det blive mere og mere relevant at definere grænserne for god markedsføring. Her skal annoncørerne selvfølgelig være med og gøre deres indflydelse gældende.

Forum for fødevarereklamer

Flere af vores medlemmer er udbydere af fødevarereklamer. Dansk Annoncørforening, DI Fødevarer, dagligvarehandlen og medie- og reklamebranchen har tilsluttet sig et frivilligt kodeks om ikke at reklamere for fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i medier, der henvender sig til børn.

Kodeks følges af en vejledning til, hvordan udbydere vurderer, hvilke reklamer, medier og fødevarer, der er omfattet. Vejledningen er udarbejdet af Forum for Fødevarereklamer i tilknytning til kodeks.

Effekten har været, at markedsføring af fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og salt er faldet støt, og at kodeks i dag overholdes. Skulle der ske overtrædelser, bliver de involverede parter straks kontaktet med henblik på at få rettet overtrædelsen.

Læs kodekset