Skyd genvej til ombudsmanden

Dansk Annoncørforening kan tage sager op med forbrugerombudsmanden på vegne af vores medlemmer. Hvis der f.eks. bliver indgivet en klage over en kampagne eller et tiltag, kæmper vi medlemmernes sag, hvor virksomhederne ellers ville have svært ved at blive hørt. I 2015 ville forbrugerombudsmanden f.eks. gøre det ulovligt at annoncere for drikkevarer i buslæskure. Det sagde vi nej til og forslaget blev ikke vedtaget.

Vær med til at sætte kursen for fremtidens markedsføring

Dansk Annoncørforening er høringsberettiget. Det betyder, at vi kan komme med indspark til mulig lovgivning og vejledninger og være med til at kridte banen op på markedsføringsområdet. I takt med at mediebilledet, den digitale udvikling og forbrugernes adfærd hele tiden ændrer sig, vil det blive mere og mere relevant at definere grænserne for god markedsføring. Her skal annoncørerne selvfølgelig være med og gøre deres indflydelse gældende.

Forum for fødevarereklamer

Vi repræsenterer annoncørernes interesser i Forum For Fødevarereklame. Det er en frivillig aftale om at ikke at markedsføre fødevarer med højt indhold af fedt, sukker og salt i medier, der henvender sig til børn.

Aftalen er indgået mellem DI Fødevarer, Dansk Erhverv, HORESTA, Bryggeriforeningen, De Samvirkende Købmænd, Kreativitet & Kommunikation, TV2, Danske Medier og Dansk Annoncørforening.

Forum For Fødevarereklamers hjemmeside.

Alkoholreklamenævnet

Dansk Annoncørforening er også repræsenteret i Alkoholreklamenævnet. Nævnets opgave er, at behandle og afgøre klager, der vedrører markedsføring af alkoholholdige drikkevarer i Danmark.

I nævnet sidder Forbrugerrådet Tænk, Bryggeriforeningen, De Samvirkende Købmænd, Horesta, Vin og Spiritus Organisationen i Danmark, Dansk Erhverv, Kreativitet & Kommunikation samt Dansk Annoncørforening.

Alkoholreklamenævnets hjemmeside.

Læskedrikreklamenævnet

Dette selv- og samregulerende nævn, hvor Dansk Annoncørforening sidder, er nedsat for at sikre, at retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke over for især børn og unge bliver overholdt. Nævnet modtager og behandler klager på området.

I nævnet sidder Bryggeriforeningen, De Samvirkende Købmænd, Kreativitet & Kommunikation samt Dansk Annoncørforening.

Læskedrikreklamenævnets hjemmeside.