Hvad betyder EU-domstolens cookieafgørelse for jer?

Den 1. oktober faldt en meget omtalt dom i EU-domstolen om en virksomheds indsamling af samtykke til cookies. Her er Dansk Annoncørforenings foreløbige vurdering af dommens betydning.

Hvad handler sagen om?

Den tyske virksomhed Planet49 lagde en konkurrence online. For at kunne deltage skulle man indtaste navn og adresseoplysninger, og man skulle afkrydse et felt, hvor man giver samtykke til at man deltager i konkurrencen. Det er helt legitimt.

Problemet opstod i næste felt, der var krydset af på forhånd. Her gav man samtykke til, at Planet49 kunne installere cookies på ens browser.

Det fik det tyske forbrugerklagenævn til at anlægge sag med påstand om, at virksomheden ikke opfyldte betingelserne for indhentelse af et gyldigt samtykke. Et samtykke skal nemlig indhentes aktivt, og derfor må feltet ikke være forhåndsafkrydset.

Sagen gik sin gang i det tyske retssystem, til den i sidste ende landede på EU-domstolens bord. Deres afgørelse har nu principiel betydning for alle virksomheder i Europa. Herunder naturligvis også danske annoncører. Så hvad sagde domstolen?

Afgørelsen

EU-domstolen blev bedt om at tage stilling til to spørgsmål: 1) Er et samtykke gyldigt, når feltet er krydset af på forhånd? Og 2) Hvilke oplysninger skal virksomheden give brugeren for at denne kan give et informeret samtykke?

Afgørelsen var ganske klar. Planet49 måtte ikke indhente samtykke ved at afkrydse samtykkefeltet på forhånd. Domstolen mente, at det med en forhåndsafkrydsning i samtykkefeltet ikke kan afgøres objektivt, om brugeren ved simpelthen at klikke ”ok” for at komme videre rent faktisk har givet et samtykke, der lever op til GDPR-kravene om at være frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt.

Til det andet spørgsmål præciserede EU-domstolen kravene i direktivet om databeskyttelse, herunder især at en bruger også skal oplyses om, hvor længe cookierne er i funktion og om en tredjepart får adgang til disse cookies.

Vores vurdering

Afgørelsen gør det ganske klart, at et samtykkefelt, der er krydset af på forhånd, ikke i sig selv udgør et gyldigt samtykke, fordi et sådant forudsætter en aktiv handling.

Det er således den aktive handling, der er forudsætningen. Muligvis kan man derfor godt anvende eksempelvis et cookiebanner, hvor et samtykkefelt er afkrydset, såfremt man gør tydeligt opmærksom på, at man ved at klikke ”Ok” eller tilsvarende har givet et aktivt samtykke.

Med den nye afgørelse er der dog en øget risiko for, at det i sidste ende er en domstol, der skal afgøre, om den tolkning holder i praksis. Vores anbefaling er derfor, at man gennemgår sin samtykkeindhentning og fjerner en eventuel forhåndsafkrydsning.

Dommens anden betydning kan være, at man her i Danmark ophører med at skelne mellem cookies anvendt til tekniske formål (besøgsanalyser osv.) og markedsføringsmæssige formål. I hidtidig praksis har man tolket samtykkereglerne for de to forskelligt, hvilket er sjældent i EU-lande.

Vi vurderer, at det er muligt, at datatilsynet på baggrund af dommen vil samordne sin praksis for tekniske cookies og markedsføringsmæssige cookies. Sker det, vil Dansk Annoncørforening selvfølgelig bruge sin høringsret til at varetage sine medlemmers interesserer. Det er jo det, vi er sat i verden for.

Læs mere

Vores juridiske samarbejdspartner Kromann Reumert har lavet en grundig gennemgang af EU-domstolens afgørelse og kommer med deres vurdering her.

Du kan også læse den fulde afgørelse her.

 

Holger Wilcks