Generalforsamling vedtager opløsning

På sin 73. ordinære generalforsamling afholdt den 25. juni vedtog Dansk Annoncørforeningen at opløse sig selv ved årets udgang.

Dansk Annoncørforening overraskede for 14 dage siden med en melding om, at bestyrelsen indstiller, at foreningen bliver opløst. Nu er første vigtige skridt taget i den retning. På sin 73. ordinære generalforsamling afholdt den 25. juni blev det enstemmigt besluttet at opløse foreningen pr. 31. december 2020. Den beslutning skal nu bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling 25. august for at være gældende.

Foreningens bestyrelsesformand Michael Gamst siger, ”Det er en rigtig ærgerlig beslutning for os og for danske annoncører. Foreningen var i fremgang, og kigger vi på de udfordringer, marketing står over for i de kommende år, vil der være brug for et stærkt fælles forum for annoncører. Men som bestyrelse er vi nødt til at handle med rettidig omhu og i lyset af vores fremtidige økonomi er en opløsning det rette valg.”

Dansk Annoncørforenings arrangementer, medlemsydelser og interessevaretagelse fortsætter frem til den 31. december i år. Frem til foreningens opløsning vil man undersøge, om der er grundlag for at danne en ny sammenslutning for danske markedsførende virksomheder under andre rammer.

Holger Wilcks, adm. direktør i Dansk Annoncørforening siger, ”Baseret på de tilbagemeldinger, vi har fået fra medlemmer og andre, har jeg fået bestyrelsens opbakning til efter sommerferien at undersøge, om der er blandt danske annoncører er grundlag for at skabe en ny platform, der kan arbejde med fælles marketinginteresser på tværs af brancher og industrier. For der vil også fremover være behov for at give samarbejdspartnere og politikere med- og modspil, når det handler om lovgivning, forbrugerret, digital regulering, prisaftaler, gennemsigtighed og alt det andet, vi som de eneste arbejder med.

Vil du vide mere?

Kontakt Holger Wilcks på telefon 2621 0045 eller pr. mail til holger@annoncoer.dk, hvis du vil vide mere om beslutningen om at opløse foreningen, konsekvensen for dig som medlem eller hvordan du kan blive involveret i at skabe en ny fælles platform for danske markedsførende virksomheder.

Holger Wilcks