FK Distribution har misbrugt sit monopol

Konkurrencesrådet har den 30. juni afgjort, at landets største distributør af tilbudsaviser og andre adresseløse forsendelser har misbrugt sin monopollignende stilling.

Den 1. januar 2018 trak PostNord sig fra markedet for adresseløse forsendelser som eksempelvis tilbudsaviser og overlod det til FK Distribution, der siden har haft de facto markedsmonopol. Flere annoncører har siden meldt om stærkt stigende priser, ringere kontraktvilkår og en bundling med andre ydelser fra FK Distribution, der virkede klokkeklart ulovlig.

FK Distribution krævede af kunder til adresseløse forsendelser, at de samtidigt også skulle købe visninger på deres digitale platforme som eksempelvis minetilbud.dk. Konkurencerådet har nu afgjort, at FK Distribution dermed har misbrugt sin dominerende stilling til skade for deres konkurrenter og dermed i sidste ende for dagligvarekæder og andre, der er afhængige af at markedsføre sig via tilbudsaviser. I forlængelse heraf har Konkurrencerådet anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetslig forfølgelse.

Konkurrencerådet har tilsyneladende ikke taget stilling til de store prisstigninger siden FK Distribution fik monopol på markedet og heller ikke til de ringere kontraktvilkår, som kunderne har fået.

Dansk Annoncørforening hilser afgørelsen fra Konkurrencerådet velkommen, men finder det stærkt beklageligt, at den kommer så sent. Allerede i 2018 fik Konkurrencerådet de første henvendelser fra kunder hos FK Distribution, som berettede om stærkt kritisable forhold, alligevel afviste man ad flere omgange at beskæftige sig med sagen under henvisning til, at de pågældende annoncører jo bare kan finde en anden måde at markedsføre deres produkter på.

Der måtte mange og desværre ofte ukoordinerede henvendelser til, før Konkurrencerådet langt om længe tog sagen op. Afgørelsen den 30. juni viste, at klagerne var berettigede, men det kunne være sket langt tidligere, hvis flere annoncører havde stået sammen om én fælles klage.

For Dansk Annoncørforening er sagen derfor også et klassisk eksempel på, hvorfor der er behov for et fælles forum for alle annoncører, hvor man kan mødes og arbejde for sager alle har en fælles interesse i.

Holger Wilcks