Stiftende generalforsamling for ny annoncørforening

Stiftelse af ny forening under Dansk Erhverv

I samarbejde med Dansk Erhverv stifter vi en ny, selvstændig forening, som pr. 1. januar 2021 skal varetage danske annoncørers interesser i forhold til lovgivere og samarbejdspartnere. Arbejdsgruppen bag den nye forening vil fremlægge sit forslag på denne stiftende generalforsamling.

Informationsmøde

Der vil blive afholdt et informationsmøde om den nye forening klokken 16 samme dag. Også dette møde bliver afholdt online.

Dagsorden

 • Åbning af generalforsamlingen
 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Valg af stemmeoptællere
 • Registrering af antal fremmødte
 • Redegørelse for foreningens formål og aktiviteter
 • Vedtagelse af vedtægter
 • Fastlæggelse af medlemsbidrag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Tid og sted

Torsdag den 3. december med start klokken 1630. Grundet corona finder den stiftende generalforsamling sted som Microsoft Teams-møde.

Tilmelding

Send en mail til Holger Wilcks, Dansk Annoncørforening, for at blive tilmeldt. Skriv til holger@annoncoer.dk

Du kan også selv tilmelde dig til generalforsamlingen ved at hente kalenderinvitationen her, åbne den og acceptere mødet.

 

Information

Microsoft Teams-møde

2020-12-03 16:30:00