Konference: 5 skridt til bedre medietransparens i 2019

5 skridt til bedre medietransparens i 2019

Tre ud af fire annoncører efterlyser i Dansk Annoncørforenings seneste måling af medietransparens i Danmark en større gennemskuelighed i mediebureauernes beregningsmetoder.

Derfor inviterer Dansk Annoncørforening nu til en konference, hvor vi ud over at fremlægge resultaterne fra transparensanalysen præsenterer foreningens 5-skridtsplan frem mod sommeren 2019 med konkrete initiativer for gennemskuelighed i mediekøbet, transparens om mediebureauers rolle som både rådgivere og sælgere, certificering på tværs af medier og ikke mindst klare politikker for datasikkerhed, brand safety og svindel.

Hvornår

Onsdag den 12. december klokken 08.30-11.30

Program

08.30-09.00
Indtjekning og kaffe.

09.00-09.05
Administrerende direktør fra Dansk Annoncørforening, Holger Wilcks, byder velkommen.

09.05-09.20
Præsentation af resultaterne af Dansk Annoncørforenings medietransparensanalyse 2018 ved administrerende direktør for Megafon, Asger Nielsen.

09.20-09.30
Dansk Annoncørforenings 5 indsatsområder for større medietransparens præsenteret af Holger Wilcks.

09.30-09.50
3 ud af 4 annoncører finder det problematisk, at de nye måder at købe digital reklame på medfører, at de mister kontrollen med, hvor deres annoncer bliver vist. COO Dorthe Bjerregaard-Knudsen, JP/Politikens Hus, gennemgår udfordringer og løsningerne ved brand safety og fraud.

09.50-10.10
Data er guld. Det er langtfra kun GDPR og det kommende ePrivacy-regulativ, der gør, at man som annoncør bør have en meget større grad af klarhed over dataejerskab og -ansvar i mediekøbet. Advokat Heidi Andersen fra Kromann Reumert ridser udfordringerne op.

10.10-10.30
Hvornår bliver en digital annonce overhovedet set af et individ i målgruppen? Hvordan måler man det? Og hvem er det, der står for målingen? Global COO, Christine Kalkar fra Media Path, tager os igennem viewability, certificeringer og tredjepartsvalidering.

10.30-10.50
Rollerne i medieverdenen er blevet langt mere flydende. I dag er det ikke længere usædvanligt, at et mediebureau både optræder i rollen som rådgiver og som sælger af medier og teknologi. Fra Nordic Comms gennemgår CEO og founder Peter Leegaard, hvad man især skal være opmærksom på som annoncør.

10.50-11.10
Kun hver fjerde annoncør mener, at de har et rimeligt indblik i, hvordan deres mediebureau tjener sine penge. Resten efterlyser større transparens. De åbenlyse og mindre åbenlyse pengestrømme bliver gennemgået, og der bliver givet et bud på, hvordan man opnår bedre gennemskuelighed i bureausamarbejdet. Oplægget holdes af Peter Leegaard.

11.10-11.20
Frem til sommerferien 2019 tager Dansk Annoncørforening 5 konkrete skridt, der skal give annoncørerne gennemskuelighed i medieindkøbet, så de kan effektivisere det. Holger Wilcks fremlægger handlingsplanen og de konkrete leverancer og events.

11.20-11.30
Spørgsmål fra salen.

Hvor

Bremen Teater
Nyropsgade 39
1602 København

Hvem

Seminaret er for marketingchefen/CMO’en og de medarbejdere og kolleger, der ønsker indblik i, hvordan man som annoncør får større gennemskuelighed i mediekøbet.

Dansk Annoncørforening mener, at vejen frem mod bedre medietransparens i bør gå gennem et tæt samarbejde med både medier og mediebureauer. Derfor er disse også velkomne til at deltage.

Pris

Deltagelse er gratis for medlemmer af Dansk Annoncørforening, og der er ingen begrænsning på antal deltagere. For alle andre koster deltagelsen 1.495,- ekskl. moms.

Ved udeblivelse gælder det for både medlemmer og ikkemedlemmer, at vi beregner vi os et “no-show fee” på 495,- ekskl. moms.

Information

Bremen Teater
Nyropsgade 39
1602 København

2018-12-12 08:30:00

Pris for medlemmer: 0 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 1.495 kr.

Find vej

Bremen Teater
Nyropsgade 39
1602 København

Se kort