Ordinær generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling er Dansk Annoncørforenings øverste myndighed. Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:

  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af medlemsbidrag for 2021
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Endelig dagsorden og revideret regnskab sendes til medlemmerne senest 15. marts.

Information

Dansk Annoncørforening
Nordre Fasanvej 113
2000 Frederiksberg

2020-03-25 11:00:00

Find vej

Dansk Annoncørforening
Nordre Fasanvej 113
2000 Frederiksberg

Se kort