Ordinær generalforsamling 2019

Bliv hørt

Den ordinære generalforsamling er Dansk Annoncørforenings øverste myndighed. Forslag fra medlemmer skal, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Foreløbig dagsorden:

  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent for 2020
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Endelig dagsorden og revideret regnskab sendes til medlemmerne senest 14. april.

Information

Dansk Annoncørforening
Nordre Fasanvej 113
2000 Frederiksberg

2019-04-24 09:00:00

Find vej

Dansk Annoncørforening
Nordre Fasanvej 113
2000 Frederiksberg

Se kort