EU-parlamentet vil regulere målrettet annoncering

Truer med forbud

I sidste uge vedtog EU-parlamentet at indstille til kommissionen, at den skal regulere målrettet annoncering ved at begrænse mulighederne for dataindsamling og ved at give borgerne øget indblik i databrug og -indsamling.

Det skete i form af en rapport med en lang række anbefalinger. Heriblandt at arbejde frem mod et egentligt forbud mod målrettet digital markedsføring.

Formålet er i mindre grad forbrugerbeskyttelse og i højere grad et ønske om at begrænse falske nyheder og ulovligt eller skadeligt indhold. Ifølge forfatteren af rapporten, det tyske parlamentsmedlem Tiemo Wölken, der er valgt ind for SPD, er onlineplatformenes forretningsmodel i høj grad baseret på skabe trafik og dermed annonceomsætning gennem indhold, der er skadeligt for digitale samfund.

EU-parlamentets beslutning kan få indvirkning på den kommende EU Digital Services Act (DSA); en kommende lovpakke, som skal gøre op med ulovligt eller skadeligt onlineindhold. Men EU-kommissionen er ikke forpligtet til at følge parlamentets anbefalinger. Da de første DSA-forslag vil blive fremlagt allerede i starten af december, er det mere sandsynligt at eventuelle kommissionsforslag om yderligere regulering i kølvandet på parlamentets beslutning, først vil komme i 2021 som separate initiativer.

På EU-plan arbejder Dansk Annoncørforening gennem World Federation of Advertisers. Sammen med dem vil vi følge udviklingen og være i kontakt med den danske EU-delegation. En hovedprioritet vil være at sikre, at lovgiverne kender til brancheinitiativer som Global Alliance for Responsible Media (GARM), som skal hindre ulovligt eller skadeligt onlineindhold og derved også udfordre parlamentsrapportens antagelse af, at målrettet digital annoncering forstærker tilstedeværelsen af den type indhold.

Næste skridt

  • EU-kommissionen har nu 3 måneder til at angive, om de vil udarbejde lovgivning baseret på rapportens anbefalinger eller til at informere EU-parlamentet om deres grunde til ikke at gøre det.
  • De første lovudkast i DSA-pakken kommer forventeligt i december. EU-kommissionen er ikke forpligtet til at lade parlamentets anbefalinger indgå.
  • WFA – her i blandt Dansk Annoncørforening – vil tage kontakt vil relevante embedsmænd og lovgivere i kommissionen og parlamentet for at sikre, at de kender til de nuværende brancheinitiativer, som skal begrænse ulovligt eller skadeligt onlineindhold.

Vil du vide mere?

Kontakt Holger Wilcks, adm. dir. Dansk Annoncørforening på telefon 2621 0045 eller skriv til holger@annoncoer.dk

Holger Wilcks