Medlemskab og vedtægter

Arbejdsgruppen har i uge 48 formuleret forslag til foreningens vedtægter og medlemsstruktur. Det er op til generalforsamlingen at godkende disse.

Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle markedsførende virksomheder og organisationer. Det er virksomheden, der er medlem og ikke det enkelte person. Derfor er alle virksomhedens eller organisationens medarbejdere omfattet af medlemskabet, og de har adgang til foreningens ydelser.

Vedtægter

Det seneste udkast til foreningens vedtægter kan hentes her. Frem til generalforsamlingen den 3. december kan der forekomme ændringer i udkastet. Det vil være de på generalforsamlingen fremlagte og vedtagne vedtægter, der vil være gældende.

Medlemsbidrag

Foreningen bliver i væsentligt omfang finansieret af medlemsbidrag. Bidragssatserne vil være i 3 eller 4 trin og vil blive fastlagt ud fra det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i kalenderåret i marketingfunktioner og funktioner, der primært understøtter marketing.

Det er op til generalforsamlingen at vedtage bidragsmodellen.

Det er nu eller aldrig

Uden støtte er der ingen ny annoncørforening. Og uden en annoncørforening er der ingen til at løfte de fælles opgaver af vital interesse for alle virksomheder, som den enkelte ikke kan løfte selv.

Derfor gør din støtte lige nu en afgørende forskel. Du kan være med ved at deltage i den stiftende generalforsamling og i informationsmødet op til. Skriv til adm. direktør Holger Wilcks på mail til holger@annoncoer.dk for at sikre, at danske markedsførere også vil blive hørt fremover.