Formål, vision og mission

Foreningen formål som erhvervspolitisk interesseorganisation er at samle markedsførende virksomheder i Danmark med det sigte;

  • at sikre retten til frit at markedsføre alle tjenesteydelser og produkter, der lovligt produceres, importeres, sælges og forbruges.
  • at skabe den stærkest mulige varetager af fælles interesser for købere af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
  • at benytte denne fælles styrke til at sikre fair, konkurrenceudsatte, gennemskuelige og bæredygtige vilkår for erhvervslivets køb af medieplads, marketingydelser og marketingteknologier.
  • at agere som købernes vagthund og reagere samlet på urimelige og/eller ulovlige vilkår fra leverandører.
  • at sikre markedsførere i Danmark størst mulig indflydelse på international og national lovgivning, der direkte eller indirekte regulerer erhvervslivets muligheder for markedsføring.
  • at styrke marketing som en strategisk og forretningskritisk funktion i virksomhedens værdikæde.
  • at hjælpe medlemmerne med at blive mere effektive markedsførere.

Vision

At være den samlende stemme for alle markedsførende virksomheder i Danmark.

Mission

Som den samlende stemme for markedsførende virksomheder i Danmark, er det foreningens mission at skabe vækst for marketingprofessionelle, for brands, for virksomheder og for branchen.

Det er nu eller aldrig

Uden støtte er der ingen ny annoncørforening. Og uden en annoncørforening er der ingen til at løfte de fælles opgaver af vital interesse for alle virksomheder, som den enkelte ikke kan løfte selv.

Derfor gør din støtte lige nu en afgørende forskel. Du kan være med ved at deltage i den stiftende generalforsamling og i informationsmødet op til. Skriv til adm. direktør Holger Wilcks på mail til holger@annoncoer.dk for at sikre, at danske markedsførere også vil blive hørt fremover.