Der skal marketingfaglighed ind i Radio- og tv-nævnet

Oven i miseren med DAB-udbuddet vil kulturministeren nu ændre sammensætningen af Radio- og tv-nævnet, så der fremover er mindst tre medlemmer, som repræsenterer ”praktisk mediefaglighed”, som det hedder fra ministeren.

Derfor har Kulturministeret sendt et lovforslag om ændring af Radio- og tv-nævnets sammensætning i høring. I vores høringssvar, som blev sendt i dag, gør vi ministeren opmærksom på, at et af nævnets hovedopgaver er at regulere kommerciel kommunikation på alle audiovisuelle medier; det vil sige ikke bare radio og tv, men også onlinemedier.

Det har nævnet slet ikke de faglige kompetencer til i dag. Så i et ændringsforslag til loven lægger vi op til, at en af de store erhvervsorganisationer skal indstille 2 medlemmer med praktisk baseret markedsføringsmæssig faglighed, hvor ministeren skal udpege 1. Det skal sikre, at nævnet også fremover er sin opgave voksent.

Læs hele høringssvaret.

Holger Wilcks