Databeskyttelse og global compliance

Tre globale udfordringer for privatlivsbeskyttelsen

World Federation of Advertisers (WFA) har i en rapport offentliggjort 25. november 2019 undersøgt, hvordan multinationale virksomheder sikrer privatlivsbeskyttelse, og hvad de største udfordringer er i den forbindelse.

52 respondenter fra 34 multinationale virksomheder med samlede marketinginvesteringer på over 65 milliarder US dollars har deltaget i WFAs undersøgelse. De spænder over en lang række brancher som føde- og drikkevarer, biler, legetøj, flyindustri, tele og it-teknologi. To tredjedele af respondenterne sidder i globale roller inden for marketing, medier, legal, compliance og digital governance.

Undersøgelsen viser, at selv om overholdelse af de regler, der regulerer anvendelsen af cookies, pixels og andre former for tracking, er en prioritet for alle de adspurgte, oplever de især 3 udfordringer.

Lovgivningen om databeskyttelse er under konstant forandring, og virksomhederne må derfor ofte revurdere deres tilgang. Implementeringen af reglerne er en fortløbende proces, da virksomhederne ofte må afvente nye vejledninger og ny regulering. Denne lovgivningsmæssige usikkerhed er selvsagt en byrde.

Det digitale økosystems kompleksitet er en yderligere udfordring, da det gør det vanskeligt for virksomhederne at kontrollere og sikre compliance på tværs af alle samarbejdspartnere i hele den digitale forsyningskæde.

Undersøgelsen viser også, at det er en udfordring for globale virksomheder at finde den rette globale tilgang til privatlivsbeskyttelse på tværs af markeder, da lovgivningen er forskellig fra region til region og land til land.

Rapporten er tilgængelig for Dansk Annoncørforenings medlemmer. Du kan få den tilsendt ved at skrive til info@annoncoer.dk

Holger Wilcks