Dansk Annoncørforening vil opløse sig selv efter 73 år

Dansk Annoncørforening vil opløse sig selv efter 73 år

Den 25. juni er der generalforsamling i Dansk Annoncørforeningen. Her har bestyrelsen indstillet, at foreningen bliver opløst ved udgangen af i år.

Dansk Annoncørforening har siden 1947 varetaget danske annoncørers interesser i forhold til lovgivere og samarbejdspartnere. Som den eneste erhvervspolitiske interesseorganisation med marketing som sit hovedfelt, har foreningen gennem sit virke i markant grad været med til at præge det marketinglandskab, der eksisterer i dag. Den 31. december i år er det slut, hvis det står til en enig bestyrelse og ledelse.

Holger Wilcks, administrerende direktør i foreningen forklarer, ”Vi har vurderet, at indtægtsgrundlaget fra medlemsbidragene efter coronakrisen ikke længere er tilstrækkeligt til at yde en service på et rimeligt niveau for vores medlemmer. Samtidigt har krisen udhulet egenkapitalen, så det ikke er muligt at investere i den vækst, der er nødvendig for, at vi kan have en stærk og levedygtig forening.”

Efter et direktørskifte i 2018 lagde foreningen en strategi frem mod 2021, der skulle sikre vækst og højere medlemsengagement gennem en forenklet kontingentstruktur, investeringer i it samt en reorientering af foreningens fokus, så interessevaretagelsen og den politiske repræsentation kom i centrum. Kombineret med et struktureret newbizzarbejde bar strategien frugt.

Foreningens bestyrelsesformand Michael Gamst uddyber, ”Vi fik vendt en årelang nedgang i medlemstallet til en fremgang på 25 % på blot et år, samtidig med, at foreningen satte medietransparens på dagsordenen og fik repræsentation i samtlige reklamenævn. Så da vi gik ind i 2020, var det med en stærk tro på, at Dansk Annoncørforening stod midt i en vellykket turn-around.”

Ud over et stop for alt kursus- og mødeaktivitet betød coronanedlukningen i maj også, at foreningen måtte aflyse det årlige Danish Digital Award-show med store økonomiske tab til følge i form af mistede billetindtægter, annulleringsomkostninger og produktionsomkostninger til det meget roste onlineshow, der blev holdt i stedet. Dermed var foreningens reserver og muligheder for at investere i vækst udtømte.

Om planerne for nedlukningen siger Holger Wilcks, ”Vi er der for medlemmerne, til vi lukker og slukker. Så vi alle planlagte aktiviteter i form af seminarer, analyser, workshops og så videre fortsætter uanfægtet året ud, lige som vi selvfølgelig bliver ved med at være annoncørernes stemme i de lovtiltag inden for især spil, fødevarer og medier, som vi forventer i løbet af efteråret.”

En opløsning af foreningen skal vedtages med 2/3 stemmers flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første generalforsamling bliver afholdt 25. juni, mens anden generalforsamling er fastsat til 27. august.

En enig bestyrelse

Bag beslutningen står en enig bestyrelse og ledelse bestående af:

  • Michael Gamst, bestyrelsesformand og Senior Vice President Brands & Marketing Development hos Nykredit
  • Mette Dyhr, næstformand og Director Fundraising & Corporate Partnerships hos UNICEF Danmark
  • Kim Olesen, bestyrelsesmedlem og General Manager, Denmark, Italy & Estonia hos Kindred Group
  • Stephanie Illgner, bestyrelsesmedlem og Global Marketing Director Brews & Beyond hos Carlsberg Group
  • Camilla Dahl Hansen, bestyrelsesmedlem og Senior Vice President, Head of Social Impact & Sustainability DK hos Danske Bank
  • Kenneth Christiansen, bestyrelsesmedlem og Head of Marketing and CRM hos Codan Forsikring
  • Holger Wilcks, administrerende direktør, Dansk Annoncørforening

Vil du vide mere?

Kontakt administrerende direktør Holger Wilcks på mail til holger@annoncoer.dk eller telefon 2621 0045.

Holger Wilcks