Danish Digital Award overgår til juryformanden

Danish Digital Awards fremtid er sikret

Der har været en del spekulationer i forbindelse med DDAs fremtid, nu hvor det blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. september, at Dansk Annoncørforening opløses til udgangen af året.

Efter moden overvejelse og forskellige dialoger med de involverede og interesserede parter, har bestyrelsen valgt at overdrage DDA til Juryformand Kim Jong Andersen.

Kim Jong har været det naturlige omdrejningspunkt for DDA gennem de seks sæsoner, vi har afholdt DDA, og vi kan ikke forestille os et DDA fremover uden Kim i den centrale formandsrolle. Vi bad Kim om at dele en vision for, hvordan DDAs fremtid med et stærkt annoncørfokus ville blive sikret under hans lederskab, og den har vi nikket ja til i bestyrelsen hele vejen rundt”, siger Michael Gamst, bestyrelsesformand for Dansk Annoncørforening.

Fra Dansk Annoncørforenings direktør Holger Wilcks lyder det: ”Jeg har haft et glimrende samarbejde med Kim i forbindelsen med afviklingen af de seneste to års awardshow. Senest formåede vi i fællesskab at skabe et af de bedste DDA-shows som en virtuel event på Facebook Live på trods af næsten alle odds i en svær Corona-tid. Jeg tror på, at Kim er den rette person til fremover at føre DDA videre, da vi år for år har oplevet en progression i DDAs udvikling.

Formanden udtaler hertil: ”Jeg er Dansk Annoncørforening – bestyrelsen og direktøren – taknemmelig for at arrangere DDA gennem nu seks år. Vi har været på en lang rejse sammen – og jeg er meget glad for, at den ikke slutter hér. Ikke mindst fordi vi nyder en stor opbakning hos alle deltagerne, som ligesom vi har et ønske om, at DDA forbliver en platform til at demonstrere digital excellence, hvor det fortrinsvist er annoncørernes kommercielle agenda, der lægges vægt på.

Hvordan kommer DDA til at se ud fremover?

DDA er for nuværende overdraget til et holdingselskab ejet af Kim Jong Andersen. Kim vil herefter etablere et nyt driftsselskab, formentlig i medejerskab med andre aktører, som der pt. forhandles med. Så snart der er kommet en afklaring herom, vil det blive meldt ud.

Formålet vil som nævnt stadig være, at DDA skal være den platform og prisuddeling, der mere end nogen anden er med til at sætte barren for Digital Excellence. Afsættet vil fortsat være at finde i Marketing-faget, men DDA vil insistere på et helhedsperspektiv, da enhver digital tranformation i dag kræver en tværorganisatorisk og kommercielt skalerbar tilgang.

Givet den store succes med at afholde DDA som en ren virtuel event i 2020, er planen at fortsætte med dette format i årene, der kommer. Jurymødet vil dog forhåbentlig stadig kunne gennemføres som en fysisk netværksevent for at opretholde det stærke DDA jury-community på næsten 150 marketing-/digitale profiler, ligesom der vil være flere DDA-relaterede seminarer hen over året.

Store ambitioner for DDA

DDA er ikke en statisk størrelse, og skal konstant være i udvikling.

Som juryformand og kommende medejer er jeg garant for, at vi hele tiden ikke alene afspejler vores samtid, men også prøver at imødegå og sågar påvirke fremtiden gennem vores unikke jury- og kategorisammensætning og ikke mindst bedømmelseskriterierne. Vi vil også indstifte et legat til digitale talenter, der kan medvirke til gøre os klogere – lidt ligesom Ole Stig Lommer-legatet i sin tid”, siger Kim Jong Andersen, der selv var modtager af dette legat tilbage i 00’erne.

Der er derfor også en vision om at transformere DDA til den mest prestigiøse og eftertragtede Marketing-award for annoncørerne og deres samarbejdspartnere i årene, der kommer. Og ikke bare indenfor landets grænser men også i resten af Skandinavien.
DDA vil dermed – som det eneste show i branchen – fastholde og endda udvide det stærke annoncørfokus, hvor jury og kategorier er sammensat og prioriteret herefter. Det betyder, at DDA ikke alene hylder idérigdommen men i lige så høj grad de kommercielle resultater, og en sådan position vil differentiere DDA markant. Denne position er naturligvis helt i Dansk Annoncørforenings ånd, så vi kan kun ønske alt det bedste for DDA og formanden på den videre færd, som vi vil følge med stor interesse”, konkluderer Holger Wilcks, direktør i Dansk Annoncørforening.

Holger Wilcks